Risico beperking
Posted in Beleggen

Prospect theory en risico beperking

Prospect Theory gaat ervan uit dat verwachtte verliezen zwaarder wegen dan verwachte winsten. Tegen deze achtergrond is spreiding van beleggingsrisico’s juist noodzakelijk. Paniek is nergens voor nodig.

Continue Reading