Stel nu jouw financiële doelen en bereik ze sneller!

Financiële doelen

Welk bedrag heb jij nodig om nooit meer te hoeven werken? Om geld te verdienen zonder daarvoor nog iets te doen. Je voor de rest van je leven financieel onafhankelijk of financieel vrij te voelen? We dromen uiteraard van een onbezonnen en rijk leven, maar hoe komen we daar? Deze post gaat over het stellen van financiële doelen. Feitelijk een stap die na dromen komt. Met een concreet financieel doel kan je immers werken, aan de slag gaan. Dan blijft het niet bij financiële dromen.

Een goed financieel doel is niet iets vaags als “ik wil miljonair worden” maar juis “ik heb € [….] per jaar nodig aan passief inkomen om financieel onafhankelijk te zijn. Daarvoor ga ik een vermogen van in totaal € [….] opbouwen dat ik dan vervolgens laat renderen tegen [….]%”.

Deze post geeft je handvatten om duidelijk te krijgen welk financiële doelen, welke bedragen, jij kan nastreven. Je kan gratis het excel bestand Financiële doelstelling downloaden.

Dat is het begin. Het verdienen van het benodigde geld en de wijze waarop je jouw rendement kan halen is een andere stap. Dit wordt hier niet behandeld.

Passief inkomen

In tegenstelling tot actief inkomen (waar je moet werken voor je geld) is er passief inkomen. Inkomen, geld, dat verdient wordt terwijl je er niets (meer) voor hoeft te doen.  Ik stel nadrukkelijk meer omdat we er eerst natuurlijk wel iets voor moet doen. Het komt niet aanwaaien. Om geld te verdienen moet je er energie instoppen. Jij, ik, iedereen.

Passief inkomen opbouwen. Het kan op verschillende manieren. Maar dat is niet waar ik het nu over wil hebben. Waar ik het over wil hebben is waarom je passief inkomen wilt genereren? Is het omdat je voor de rest van je leven geen zorgen meer wil maken over of de vaste lasten wel betaald kunnen worden? Of wil je wellicht dat je jouw huidige levensstijl kan blijven aanhouden voor de rest van je leven? Of droom je groot en wil je een jacht of villa kopen?

De eerste stap die we moeten zetten is om jouw financiële doelen concreet te maken. En feitelijk bedoel ik hiermee enkel dat we met een bedrag (of bedragen) moeten komen waar we naartoe gaan werken. Dat we als doel kunnen gebruiken. Want zonder doel blijft het bij een concept, een idee. Dan komt er niets uit onze handen.

In zijn boek “Money, Master the Game (7 simple steps to financial freedom)” vat Tony Robbins dit eenvoudig samen. Tony zegt:

What makes most people just dreamers versus those who live the dream is that dreamers have never figured out the price of their dreams

Tony Robbins

We moeten dus het bedrag bepalen. Zodra we ons bedrag hebben gevonden, dan zullen we vorderingen gaan maken.

Wil je overigens meer weten over Tony Robbins, ga dan eens naar zijn website.

De vijf Financiële doelen

Volgens Tony Robbins zijn er kort door de bocht 5 financiële doelen die je kan nastreven.

  1. Financiële zekerheid
  2. Financiële vitaliteit
  3. Financiële onafhankelijkheid
  4. Financiële vrijheid
  5. Absolute financiële vrijheid

Ieder van deze doelen vertegenwoordigt een wijze van leven. Het begint bij financiële zekerheid en naarmate je een hoger streven hebt (met uiteraard een hoger passief inkomen) dan klim je op de ladder, naar Financiële vitaliteit, Financiële onafhankelijkheid, Financiële vrijheid en uiteindelijk Absolute Financiële vrijheid.

Ik zal hieronder uitleggen wat ieder van deze 5 financiële doelen inhoudt en je handige tips geven om jouw doel en (uiteraard) het daarbij horende bedrag te bepalen. 

Maar voordat ik dat doe eerst wat anders.

Uitgaven in kaart

We kunnen onszelf enkel een doel stellen als we weten wat we aan geld nodig hebben. We moeten dus onze uitgaven in kaart brengen.

Als je zometeen jouw uitgaven in kaart gaat brengen, dan is het handig om eerst jouw uitgaven op jaarbasis te bepalen. Dat is het bedrag dat je zonder te werken ieder jaar aan inkomen binnen moet krijgen om jouw doel te hebben bereikt. Heb je dat bedrag bepaald, dan vermenigvuldig je dat bedrag met 20.

Dus stel dat ik ieder jaar Euro 50.000 aan (passief) inkomen nodig zou moeten hebben, dan is het doelbedrag dat ik bij elkaar wil verdienen Euro 50.0000 x 20 = Euro 1.000.000.

Waarom de factor 20?

Dit is gelijk aan 5% rendement.

Of anders gezegd, als ik Euro 1.000.000 op mijn bankrekening zou hebben dan zou ik met een jaarlijks rendement van 5%, Euro 50.000 jaarlijks binnen moeten krijgen aan passief inkomen.

Deze 5% betreft dus het rendement. Dit percentage is redelijk conservatief gekozen. Als je jouw geld in een aandelenindex investeert (zoals één die de S&P500 volgt) dan heb je over het algemeen waarschijnlijk een rendement dat jaarlijks hoger is dan deze 5%, zelfs als je daar nog één tot twee procent inflatie vanaf haalt.

Hoe inflatie (en deflatie) werkt, kan je hier lezen.

Maar het staat je ook vrij om een conservatiever rendementspercentage van 4% of een agressiever percentage van 6% te nemen. Dit is geheel aan jou. Maar bepaal dan wel even de juiste factor. 4% staat gelijk aan een vermenigvuldigingsfactor van 25 en 6% aan dat van 16 2/3.

Nu we dit helder hebben, kunnen we de verschillende financiële doelen gaan bespreken. Ik zal dit met berekeningen zo inzichtelijk mogelijk proberen te maken.

Financiële zekerheid

Financiële zekerheid doet zich voor als je voor de rest van je leven de volgende kosten kunt betalen zonder nog te hoeven werken.

  • Hypotheek en rente
  • Gas, water en licht
  • Eten voor het gezin
  • Transport
  • Basisverzekeringen

Dit zijn feitelijk dus de basis uitgaven die je moet doen om rond te kunnen blijven komen. Uit eten gaan, bioscoop, een nieuwe auto; al dat soort uitgaven horen hier niet thuis. Dit gaat echt om de basis.

Een voorbeeld zou er als volgt uit kunnen zien:


Om jaarlijks € 24.600 aan passief inkomen te kunnen genereren heb je dus € 492.000 nodig op basis van een jaarlijks rendement van 5%.

Maar dit doel gaat enkel uit van de basisbehoeften. Laten we een stapje verder gaan

Financiële vitaliteit

Met financiële vitaliteit ben je een stap verder dan enkel financiële zekerheid. Financiële Vitaliteit neemt alle bovenstaande kosten in ogenschouw, maar voegt daar de helft van de discretionaire uitgaven aan toe.

Wat zijn discretionaire uitgaven? Uitgaven voor dingen zoals uit eten of naar de bioscoop gaan, kleren en spullen, een abonnement bij een tijdschrift of wellicht de sportschool. Met Financiële Vitaliteit kan je dus voor de rest van je leven rondkomen en ook nog wat leuke dingen doen.

Met hetzelfde voorbeeld als hierboven, kom je dan op het volgende:


Een bedrag van Euro 600.000 zou in dit voorbeeld dus nodig zijn om jaarlijks een passief inkomen van Euro 30.000 te kunnen genereren.

Financiële onafhankelijkheid

Bij financiële onafhankelijkheid hoef je voor de rest van je leven niet meer te werken om dezelfde levensstijl te veroorloven die je nu hebt. Bij financiële vitaliteit moest je nog op je centen letten om rond te kunnen komen en kon je uit je passieve inkomen de helft van uitgaven (zoals die voor kleding, lunch en restaurants) betalen. Bij financiële onafhankelijkheid kan je al deze uitgaven betalen.

Wederom met hetzelfde voorbeeld als hierboven, ziet het overzicht er dan als volgt uit:

Een bedrag van Euro 708.000 zou in dit voorbeeld dus nodig zijn om jaarlijks een passief inkomen van Euro 35.400 te kunnen genereren. F

Financiële vrijheid

Financiële Vrijheid is feitelijk al het bovenstaande plus nog een aantal uitgaven voor significante luxezaken. Denk aan zaken zoals een boot, een luxeauto of een vakantiehuis.

In het bekende voorbeeld kom je uit op het volgende overzicht:

Een bedrag van Euro 1.548.000 zou in dit voorbeeld dus nodig zijn om jaarlijks een passief inkomen van Euro 77.400 te kunnen genereren.

Absolute financiële vrijheid

Dan tot slot. Absolute Financiële Vrijheid. De mogelijkheid om te doen wat je wil zonder nog op geld te hoeven letten. Feitelijk kan je nu met geld gooien. Bij absolute financiële vrijheid kan je je wildste dromen waarmaken. Wellicht wil je een hotel kopen of niet een normale boot maar een groot jacht.

Bedenk een aantal wilde dromen en neem daarvan de geschatte kosten per maand op.

Dus niet het totaalbedrag, maar de kosten per maand. Kost je droomjacht Euro 4.000.000, dan ga je ervan uit dat je dit gaat financieren bij de bank. Aan de hand van bijvoorbeeld 4.5% rente per op je lening, kan je dan rekenen op Euro 180.000 per jaar, of Euro 15.000 per maand. Je kan ook een ander percentage nemen. Maar neem het op!

In ons voorbeeld, waarbij ik de wildste dromen maar even open heb gelaten, kom je dan op het volgende:

Een bedrag van Euro 11.148.000 is dus nodig zijn om jaarlijks een passief inkomen van Euro 557.400 te kunnen genereren. Om te leven zonder beperkingen.

De ultieme vraag: Welk financiële doelen ga jij voor jezelf stellen?

Tony Robbins adviseert om het doel te kiezen dat het beste bij je past. Natuurlijk mag je groot dromen, maar het heeft geen zin om nu als doel te stellen dat je Euro 11.000.000 wilt verdienen. Dat bedrag is zo groot dat het demotiverend kan werken.

Ik heb mijn eigen doel op financiële onafhankelijkheid gesteld. Op een bedrag van Euro 50.000 passief inkomen per maand. Van dit bedrag kunnen alle vaste lasten betaald worden en is er voor mijn vriendin en mij nog voldoende geld over om leuke dingen te ondernemen. Aan de hand van een rendement van 5% betekent dit dus dat ik Euro 1.000.000 moet gaan verdienen.

Heb je een doel gekozen? Vermenigvuldig dit dan met 20 als je denkt een rendement van 5% te kunnen maken. Noteer het bedrag in een Excel bestand zodat het concreet wordt. Zodat het gaat leven.

Je kan ook het excel document gebruiken dat ik zelf heb gemaakt.

Zet vervolgens de volgende stap

Ga bedenken hoe je aan jouw doelbedrag gaat komen en binnen welke termijn. Ga je meer en beter sparen en dus ook beter op je uitgaven letten? Hoe ga je zorgen dat er meer geld in het laatje komt? Wissel je wellicht van baan of wil je iets naast je huidige werk gaan doen? En hoe ga je jouw geld beleggen? Ga je beleggen in vastgoed, aandelenindexen of wellicht toch losse aandelen of obligaties? Of ga je voor een mengvorm? Maar als je dat dan doet, welk deel van je geld beleg je dan in vastgoed en welke in bijvoorbeeld een aandelenindex?

Er zijn honderden vragen die jezelf kan stellen. En het is zeker niet makkelijk om voor jezelf antwoorden te vinden. Ik weet zelf ook niet alle antwoorden op mijn vragen maar ik besef dat ik dat niet weet.

Ik besef dat ik mijn financiële IQ, mijn financiële kennis, moet vergroten om goede beslissingen te kunnen nemen. Deze website, dit initiatief, is mijn manier om mijn financiële kennis te vergroten. Ik lees, doe onderzoek, laat het op me inwerken, en schrijf er vervolgens over.

Wellicht vraag je je af wat mijn plan is. Ik kan je zeggen dat mijn financiële kennis enorm vergroot is en ik een hoop ideeën heb over hoe ik het wil gaan aanpakken. Deze ideeën, mijn plan, zal ik op deze website publiceren wanneer ik zover ben. En zelfs dan geldt dat het plan subject to change is. De dingen gaan nou eenmaal altijd net wat anders.

Author: Rob

3 thoughts on “Stel nu jouw financiële doelen en bereik ze sneller!

Comments are closed.