Prospect theory en risico beperking

Risico beperking

Daniel Kahneman schreef over prospect theory in zijn boek Thinking, Fast and Slow. Het fundamentele idee van prospect theory is that referentiepunten bestaan en dat verwachtte verliezen zwaarder wegen dan verwachtte winsten. Dit is met name van belang met beleggen. Ik leg het uit met een voorbeeld.

Mensen die op de top van de markt gekocht hebben een hoog referentiepunt. Als zij hun huis willen verkopen in een dalende markt, dan zullen zij grotere verliezen lijden dan mensen die hun huis voor minder geld gekocht hebben en willen verkopen. Zij zullen langer proberen hun huis te verkopen, om op deze manier een hogere prijs te krijgen. Het referentiepunt van deze mensen is hoog, het nemen van een verlies voelt zwaarder, dus moet dat voorkomen worden.

Ik vraag me af hoe dit werkt met handelen op de aandelenbeurs. Warren Buffett is met vele andere beleggers van mening dat je doel met beleggen allereerst is om geen geld te verliezen. Daar zit natuurlijk achter dat verliezen op de beurs moeilijker zijn om goed te maken. Als de prijs van een aandeel daalt met 50% dan zal de prijs van dit aandeel met 100% moeten stijgen om break-even te zijn.

Maar er zal ook een psychologisch effect zijn. Als we een grotere aversie tegen de mogelijkheid van verliezen hebben dan de wil om te winnen, dan kunnen mensen vermoedelijk slechter omgaan met verliezen. Daniel Kahneman is van oordeel dat verliezen een grotere emotionele impact hebben op een individu dan een soortgelijke winst, dus dat lijkt logisch.

Een vervolgvraag is dan, als we niet goed met verliezen om kunnen gaan, hoe kunnen we deze verliezen dan zoveel als mogelijk beperken? Hoe kan ik mijn beleggingsrisico beperken?

Risico beperking door spreiding

Hier schreef ik dat risico’s beperkt kunnen worden door spreiding. Spreiden door verschillende activa aan te houden zoals vastgoed, aandelen en obligaties. Spreiden door activa te kopen in verschillende werelddelen of sectoren. En spreiden door dollar cast averaging toe te passen. Door maandelijks hetzelfde bedrag te beleggen in bepaalde activa ongeacht wat de prijs is.

Ik ben zelf van plan om een variatie op het All Weather Portfolio van Ray Dahlio te volgen. Ik schreef daar eerder al wat over. Ik denk dat ik met een dergelijk portfolio, een dergelijke beleggingsstrategie, beschermd ben tegen de zwaarste verliezen. Wellicht zelfs dat mijn verliezen in een recessie zeer beperkt blijven. Tegen de achtergrond van de prospect theory van Daniel Kahneman denk ik dat dit de juiste strategie is. Als mijn verliezen beperkt kunnen blijven, dan accepteer ik het dat ik minder grote winsten zal hebben.  

Live-to-win-another-day.

In het verlengde hiervan nog het volgende. Als je een zwaar verlies lijdt, dan kan de toekomst er somber uitzien. Veel belegd geld kan immers verdampen. Een spaarpot voor later, wellicht je pensioen. Wat je dan moet voorkomen is dat je onnodig risico’s gaat nemen om je verliezen snel goed te maken. Volgens Daniel Kahneman nemen mensen die weinig opties meer hebben juist meer risico. In een dergelijk scenario moet je niet terecht willen komen. Ik ken het zelf nog uit mijn pokertijd. Als je eenmaal veel geld hebt verloren, dan gaan er eerder risico’s genomen worden om dit verlies goed te maken. Dat kan snel tot meer verliezen leiden. Je raakt in paniek. Een goed gebalanceerd risico beperkend portfolio kan een hedge vormen voor dergelijk gedrag.

Wil je nog meer weten over prospect theory, kijk dan ook eens naar die YouTube filmpje.

Author: Rob