Handelsdeal tussen de VS en China loopt vertraging op

Handelsdeal tussen de VS en China loopt vertraging op

Het ziet er naar uit dat de VS de komende tijd waarschijnlijk nog geen handelsdeal met China zal sluiten. De VS is de druk aan het verhogen terwijl China tijd probeert te rekken. Het liefst tot na de verkiezingen in de VS. Waarom heeft de VS een handelsconflict met China, wat is de rol van het handelstekort en wat is de impact op de beurzen?

Waarom is er een handelsconflict?

De VS beschuldigt China van oneerlijke handelspraktijken en het stelen van intellectuele eigendommen van Amerikaanse producten. Zij zou dit onder andere doen door buitenlandse bedrijven te dwingen samen te werken met Chinese bedrijven zodat zij toegang krijgen tot intellectuele eigendommen en geheimen. Op deze wijze zou China eenvoudig producten kunnen namaken en verkopen in de VS.

China heeft gigantisch veel inwoners die voor een laag uurloon werken. Dit betekent dat zij goedkoop massaal producten kan produceren en exporteren. Dus namaakproducten, maar ook andere producten.

Vanuit het oogpunt van het grote handelstekort van de VS kan ik me voorstellen dat de VS dit niet ziet zitten. Ik zal uitleggen waarom.

Het handelstekort van de VSH

De VS is het machtigste land ter wereld. Dit komt onder andere door de prominente positie van de Dollar op het wereldtoneel. De Dollar is sterk ten opzichte van andere valuta en met een Dollar kan dus veel in het buitenland gekocht worden. Dat doen de 327 miljoen Amerikanen dus ook. Via winkels als Walmart kopen zij massaal goedkoop Chinees spul.

Amerikanen kochten in 2017 voor $526.15 Miljard aan Chinese producten. Tegelijkertijd kochten de Chinezen maar voor $130.37 miljard aan Amerikaanse producten. Dit betekent dat in 2017 de Amerikanen relatief gezien meer moesten betalen aan China dan China aan de Amerikanen.

Anders gezegd, de Amerikanen zitten met een groot handelstekort. En overigens niet alleen ten opzichte van China. Ten opzichte van de hele wereld. De VS is daarmee feitelijk de motor van de wereldeconomie.

Gevolgen van een handelstekort

Het handelstekort van de VS zorgt ervoor dat Dollars de VS uitvloeien. Deze Dollars gaan naar het exporterende land. In dat land zal door de invloei van geld prijzen omhoog staan. Er ontstaat dan langzaam bubbelvorming. De Dollars zullen ook massaal geïnvesteerd worden in activa in de VS zoals in aandelen, obligaties of vastgoed. Immers, dan hoeven buitenlandse investeerders de Dollars niet om te wisselen tegen lokale valuta en dat scheelt geld. Daardoor zullen ook in de VS de prijzen omhoog gaan. Ook in de VS zal dus bubbelvorming ontstaan.

Bubbels barsten op een bepaald moment. Dan kan een economie in een recessie of (erger) depressie belanden. Daar horen we Trump niet over maar dit speelt wel degelijk op de achtergrond.

Ik leg hier meer uit over het ontstaan van economische bubbels.

Het handelstekort van de VS heeft op lange termijn dus een gigantische invloed op markten wereldwijd. Vaak negatief. Bovendien moet dit handelstekort ergens door gefinancierd worden. Ergens moeten de mensen en bedrijven in de VS hun Dollars vandaan halen om steeds meer buitenlandse producten te kunnen kopen. Dit geld kan eenvoudig door de VS gecreëerd worden maar daardoor loopt de schuld weer hoger op.

Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat de Dollar zelf in een crisis belandt. Dat de waarde instort en er een alternatief gevonden wordt voor de Dollar als wereld reservevaluta. Als dat gebeurt dan verliest de VS een deel van haar macht op het wereldtoneel.

Lees daar ook meer over hier.

Dat wil de VS uiteraard voorkomen. Zij heeft baat bij het door haar zelf gefinancierde handelstekort. Maar tegelijk moet er ook een balans gevonden worden. De door de VS aan China opgelegde tarieven is onderdeel van het vinden van die balans.

De opgelegde importtarieven

De VS heeft importtarieven opgelegd aan China. Feitelijk betekent dit dat voor bepaalde goederen een heffing moet worden betaald op de goederen bij het passeren van de grens. Ergens tussen de 10 en 25%. Deze heffing gaat rechtstreeks naar de Amerikaanse overheid. De heffing wordt betaald door het importerende bedrijf. Als Walmart in de VS dus Chinees spul importeert dan kan zij 10 tot 25% extra betalen aan de VS.

De gedachte achter dit tarief is eenvoudig. Het spekt de kas van de VS en het is de verwachting dat bedrijven zoals Walmart door het hogere bedrag concurrerende Amerikaanse producten zal gaan aanbieden. Er zal daardoor meer binnenslands geproduceerd worden. Goed voor de Amerikaanse industrie en het handelstekort wordt daarmee teruggedrongen.

Zo gaat de theorie althans.

Volgens Goldman Sachs zijn de kosten van de door Trump aan China opgelegde tarieven immers volledig voor rekening gekomen van de Amerikaanse consument en Amerikaanse bedrijven. De bank geeft verder ook aan dat de Chinese exporterende bedrijven hun prijzen niet verlaagd hebben.

One might have expected that Chinese exporters of tariff-affected goods would have to lower their prices somewhat to compete in the US market, sharing in the cost of the tariffs,”

“However, analysis at the extremely detailed item level in the two new studies shows no decline in the prices (exclusive of tariffs) of imported goods from China that faced tariffs.”

CNN schreef eveneens dat twee rapporten aantoonden dat de tarieven ervoor zorgden dat de prijzen voor de Amerikaanse consument juist omhoog gingen. Dit zou komen omdat de Amerikaanse importeurs de kosten zouden doorbelasten aan de Amerikaanse consument en concurrerende Amerikaanse bedrijven in de VS hun prijzen juist verhoogden omdat ze minder concurrentie van Chinese bedrijven verwachtte.

Kortom, het lijkt erop dat de Amerikaanse kas weliswaar gespekt wordt, maar dat de Amerikaanse consumenten en bedrijven daarvoor opdraaien door hogere prijzen. En dit terwijl China er niets minder door lijkt te exporteren of, met andere worden, terwijl de Amerikanen gewoon Chinese producten blijven kopen. De vraag is of het handelstekort van de VS hiermee dus wordt teruggedrongen.

Tegelijkertijd heeft China ook importtarieven op Amerikaanse producten opgelegd. Als Chinezen door deze tarieven wel minder Amerikaanse producten gaan kopen – en export naar China dus daalt – dan zal het handelstekort van de VS op deze wijze verwijt worden.

De toekomst zal leren wat de werkelijke gevolgen zullen zijn. Ik heb er niet veel vertrouwen in dat de maatregelen van Trump zullen helpen. Maar of het nou helpt of niet, beurzen reageren op veel nieuws dat naar buiten komt.

Effect op de beurzen

Een uitonderhandelde deal zie ik ook niet zo snel op tafel komen. Trump Tweet al meer dan een jaar over de ontwikkelingen in de onderhandelingen met China. Vaak positief en dit had dan weer een gunstig effect op de beurzen.

Recentelijk leek het sentiment echter omgeslagen te zijn. De VS legde namelijk nieuwe tarieven aan China op. Dit kan natuurlijk een onderhandelingstactiek zijn in de laatste onderhandelingsfase. Maar ik denk niet dat dit het geval is. Ik denk dat een deal nog wel een aantal maanden op zich zal laten wachten. Wellicht zelfs tot het einde van dit jaar.

De beurzen hebben in ieder geval al sterk gereageerd. Zowel de S&P500 als de Dow Jones zijn de afgelopen 5 dagen meerdere procenten gedaald. Het vertrouwen begint dus te dalen.

Had ik een tonnetje op de plank liggen, dan had ik zeker nog even een tijdje gewacht. Ik vermoed dat er voldoende koopjes zullen zijn. Met name die bedrijven die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van China. Wel even geduld hebben dus.

Import van Chinese goederen zal waarschijnlijk dus doorgaan. Prima voor China. Minder goed voor de VS. Het handelstekort lijkt daardoor niet teruggedrongen te worden nu Chinese import doorgaat.


Het valt te bezien wanneer we een oplossing voor dit lopende conflict gaan zien. In tegenstelling tot wat Trump via zijn Tweets heeft doen laten geloven, denk ik niet dat we hoopvol mogen zijn. In ieder geval niet voor een oplossing in de komende paar maanden.

Author: Rob